Ian Hanasaki bị đụ trong cơn sung sướng

Ian Hanasaki bị đụ trong cơn sung sướng. Cô ấy thấy mắt tôi mở to hơn và bắt đầu hét vào mặt tôi để thổi tinh khí của tôi khắp cửa sổ cho cô ấy. Sau đó, tôi đã làm điều đó. Tôi bắn hết dòng này đến dòng tinh dính bắn tung tóe vào cửa sổ ngăn cách chúng tôi. Chân tôi run và tôi phải đưa một tay ra bám vào tường để không bị ngã. Cực khoái của tôi lớn hơn nhiều mà tôi mong đợi. Tôi nghĩ đó là bởi vì điều này quá khó chịu. Tôi nhìn vật tải của mình đang từ từ trượt xuống cửa sổ và ngạc nhiên là có bao nhiêu. Tôi lau sạch tinh ranh của mình với một số khăn giấy và hỏi về tất cả các kiêm trên cửa sổ.