Làm tình cùng em học trò xinh đẹp

Làm tình cùng em học trò xinh đẹp. Tôi cảm thấy rất thành công một cách trung thực. Tôi có thể cảm thấy chân anh ấy run rẩy và tôi có thể thấy khuôn mặt anh ấy bắt đầu thư giãn. Tôi quyết định cứ tiếp tục, giống như cách anh ấy đã làm với tôi. Vì vậy, tôi cứ bú cho đến khi những tiếng rên rỉ lớn của anh ấy chuyển thành những tiếng rên nhỏ, rồi thành những tiếng thút thít trong khi con cặc của anh ấy trở nên mềm nhũn.