MIFD-126 Bán dâm kiếm tiền làm nhiếp ảnh Mitsuha Higuchi

MIFD-126 Bán dâm kiếm tiền làm nhiếp ảnh Mitsuha Higuchi. Cả hai chúng tôi đến sau khi chúng tôi làm tình. Sau khi trải qua sự rõ ràng sau khi kết hôn, anh ấy thừa nhận rằng lý do anh ấy thông báo cho tôi về vợ anh ấy là để khiến tôi ngừng quan hệ tình cảm với anh ấy. Tôi không chắc liệu anh ấy sẽ cố gắng sống với cảm giác tội lỗi hay thông báo cho vợ mình. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm.